ICT & Security

Místo konání: 27. patro, City Tower, Praha 4
Registrace: Již proběhla

Účast:

Celkem registrováno: 114

Účast skutečná: 77 posluchačů (bez zástupců partnerských firem)

Závěrečnou zprávu můžete stáhnout zde.

Čas Název Přednášející
12.11.2015
09:05 - 09:05 Tombola o smartphone Lenovo
09:05 - 09:50 Jak řeší otázku bezpečnosti ve svých serverech Lenovo? Petr Plodík, DNS
Řešíte ve společnosti otázky bezpečného generování kryptografických klíčů, ověření hardwarových zařízení, fyzického zabezpečení serverů, bezpečného vzdáleného přístupu k serverům, otázky aktualizace mikrokódů a ovladačů a celkovou správu infrastruktury, případně další témata související se serverovou infrastrukturou a její bezpečností a spolehlivostí? A zajímá vás, jak řeší otázku IT bezpečnosti ve svých serverech Lenovo?
09:50 - 10:20 Mám krabice, kdo má víc? Jiří Sedlák, divize Professional Services O2 Czech Republic
Zamyšlení o tom, kam by měl směřovat přístup k řízení kybernetické bezpečnosti. Jak jsou vnímány disciplíny, které mají na tuto problematiku vliv? Je možné díky vhodně zvolené kombinaci bezpečnostního provozu, monitoringu, analýz, reportingu a dalších služeb získat kybernetickou bezpečnost doslova na míru? Bude vzájemné propojení znalosti strategických aktiv s jejich ochranou novým standardem na českém trhu?
10:20 - 10:45 Braňte se antivirovým bouřím a snižte náklady na provoz bez kompromisů René Pospíšil, IS4 Technologies
Přednáška ukáže, jak vznikají antivirové bouře, k čemu vedou a jak jim zabránit. Zároveň představí cestu, jak elegantně snížit provozní náklady na ochranu virtualizovaného prostředí. Předvede, jak se chránit proti útokům nultého dne díky použití umělé inteligence v proaktivní globální ochranné sít, jak použít memory introspection na úrovni hypervisoru a jak použít vítězící technologii Bitdefender Gravity Zone k efektivní vícevrstvé ochraně infrastruktury v reálném čase s imunizací do tří sekund. Těm, kdo používá klasické Antivirové technologie, je načase opustit tradice!
10:45 - 11:05 Přestávka
11:05 - 11:35 ANECT, SOCA a zajištění bezpečnosti ICT infrastruktury v praxi Ivan Svoboda, ANECT
Víme, že se v ICT infrastruktuře, od síťových prvků, přes servery až po aplikační vrstvu skrývá obrovské množství hrozeb a zranitelností. Víme, že všechny ICT komponenty, jejich zranitelnosti a relevantní hrozby se neustále mění. Jak tedy co nejefektivněji dosáhnout kýženého výsledku, tj. že všechny kritické systémy, procesy a informace budou trvale chráněny před všemi kritickými hrozbami, včetně těch nejnovějších? Příspěvek představí přístup ANECT a ukáže: - jak efektivně analyzovat a prioritizovat hrozby a zranitelnosti specificky pro určitou firmu či organizaci, - jak optimálně zkombinovat procesní a technická opatření, - jak vyřešit nedostatek kvalifikovaných expertů, - jak zajistit neustálou aktualizaci bezpečnostních pravidel v reakci na nové zranitelnosti a hrozby, - jak dosáhnout měřitelné a spolehlivé úrovně bezpečnosti.
11:35 - 12:05 Účinná ochrana kritických infrastruktur Jaroslav Cihelka, ComSource
ComSource Scrubbing center nezajišťuje jen ochranu proti DDoS, ale poskytuje také komplexní ochranu on-line aplikací proti škodlivým kódům a hackerským útokům. Příspěvek představí kompletní služby ochrany a ukáže některé statistiky útoků, které v ComSource měli možnost nashromáždit za rok fungování čistícího centra ComSource „Scrubbing“ center.
12:05 - 12:35 BigData jako fenomén dnešní doby a jeho využití v nástroji Splunk k zabezpečení IT infrastruktury Tomáš Moser, ALEF NULA
Fenomén Internet není jen nekonečným zdrojem informací a motorem pokroku. Představuje hrozby, jejichž potenciálně katastrofální dopady si neumíme ani představit, domyslet. Dnes nejde o to, „jestli“ budeme napadeni. Budeme. Jde o to „kdy, kým a jak“. Paradigma ochrany využitím samostatných bezpečnostních řešení je dnes nedostatečné, neúčinné. Kyberprostor je příliš rychlý, dynamický, flexibilní a stále agresivnější. Deterministické metody reakce na známé hrozby jsou proti tzv. Advanced Persistent Threats (APT) bezzubé. Moderní koncept efektivní a účinné ICT ochrany musí využít spolupráce. Jedině propojení všech komunikujících prvků v síti a analýza zdánlivě nepodstatných diagnostických informací v reálném čase, kde kontext je klíč, je cesta k nalezení té nejskrytější anomálie – Big Data. Jedním z takových systémů je Splunk.
12:35 - 13:35 Oběd
13:35 - 14:05 Sophos made simple – Jednoduchá bezpečnost je lepší bezpečnost Jindřich Rosička, Sophos
Sophos je jediný výrobce IT bezpečnosti, kterého světoví specialisté z analytické společnosti Gartner řadí mezi leadery ve všech kritických oblastech IT zabezpečení: Unified Threat Management (UTM), Endpoint Protection a Mobile Data Protection. Přednáška seznámí s výhodami sjednoceného řešení bezpečnosti s intuitivní správou. Jedním výrobcem lze vyřešit zabezpečení perimetru i koncových bodů. Sophos klade důraz na jednoduchost správy, integraci mezi jednotlivými částmi zabezpečení, a tím dosahuje vysoké úrovně bezpečnosti a efektivity.
14:05 - 14:35 Kryptografie, důležitá a nedílná součást bezpečnosti IT Jan Dušátko, nezávislý konzultant
Bohužel je to stále věda tajemná a pro mnohé neuchopitelná. Přesto jsou tu určitá pravidla, která je možné dodržovat a vyvarovat se některých problémů. Ale dříve či později bude nutné mít ve společnostech jednotlivce nebo týmy, kteří jsou ochotní a schopní se neustále učit, bdít nad dodržováním pravidel daných matematikou a fyzikou, případně předkládat výši nákladů pro implementaci některých kryptografických technik.
14:35 - 15:05 Bezpečnost IT ve firmách: zodpovědnost zaměstnanců JUDr. Robert Kotzian
Prezentace se zaměří na aktuální právní trendy týkající se právní zodpovědnosti zaměstnanců v souvislosti s používaným IT prostředím firem. Pojednáno bude o pojmech jako je obchodní tajemství, důvěrné informace a know-how. Pozornost bude věnována právním oblastem jako je ochrana soukromí zaměstnance vs. kontrola zaměstnance. Prezentace nabídne praktické právní postřehy, a to jak z pohledu soukromoprávního, tak i trestněprávního.
15:05 - 15:25 Panelová diskuze
15:25 - 15:35 Tombola

Generální partner

Hlavní partneři

Partner

Kompletní fotogalerii z akce naleznete zde.

Vydává DCD publishing
1999 - 2016 ©
Veškerá práva vyhrazena
Poslední aktualizace 17.1.2017 10:45
Lublaňská 21, 120 00 Praha 2, tel: 224 936 895, fax: 224 936 908
(©) 2016 All rights reserved