Virtualizace a cloud - Z technologického, ekonomického, strategického i právního pohledu

Místo konání: City Tower, Praha 4
Registrace: Již proběhla

Účast:

Celkem registrováno:75

Účast skutečná: 50 (bez VIP hostů a zástupců partnerských firem)

Závěrečnou zprávu můžete stáhnout zde.
Čas Název Přednášející
25.09.2013
08:00 - 09:00 Registrace otevřena od 8:00
09:00 - 09:10 Přivítání účastníků a představení partnerů seminářů Richard Voigts
09:10 - 09:55 Řízení datových center jedním pohledem Jiří Lepka, Hewlett-Packard
Více než dvě dekády se zabezpečuje chod datových center sofistikovanými, avšak složitými nástroji, které kladou na administrátory nepřiměřené časové nároky a neumožňují flexibilitu pro potřeby byznysu. Díky HP však dochází k dramaticky výraznému tektonickému posunu – seznamte se s revoluční změnou, která začne psát novou kapitolu dějin správy provozu IT. Seznamte se s nástrojem, který na jedné „obrazovce“ bude schopen nabídnou komplexní řízení produktů, zdrojů i procesů. Seznamte se se 100násobným urychlením vaší práce, s HP OneView.
09:55 - 10:25 Létáme v oblacích Petr Šimpach, Casablanca
Veřejný cloud BIG BLUE ONE od společnosti Casablanca – příklady z praxe. BIG BLUE ONE je unikátní projekt společností Casablanca INT, Hewlett-Packard, VMware a AMD v oblasti veřejného cloudového řešení pro vaše ICT služby, internetové a online projekty a aplikace.
10:25 - 10:50 Řešení bezpečnosti virtualizovaného prostředí od Kaspersky Lab Zbyněk Cvach, PCS; Jan Sekera, Kaspersky Lab
Proč je nezbytné myslet na bezpečnost virtualizovaného prostředí? Jaké jsou k dispozici nástroje, které bezpečnost vyřeší? Jak mít pod jednou centrální správou všechny virtualizované, mobilní i fyzické koncové body a servery. Konkureční srovnání.
10:50 - 11:20 EaaS – ERP as a Service Pavel Janků, Michal Veselý, S&T
Představení strategie, jak bezpečně a spolehlivě provozovat hostované ERP. Nebojte se slova „cloud“.
11:20 - 11:40 Přestávka na kávu a prohlídka výstavy partnerů ve foyer
11:40 - 12:00 Případová studie Jiří Mazal, Ipex
Firma, která přešla do cloudu kvůli tomu, že se chce věnovat svému předmětu podnikání a ne správě drahého systému in-house.
12:00 - 12:15 Konec éry hesel (nejen) pro cloudy Petr Hummel, ANECT
Technika přihlašování jménem a heslem je v ICT používána více než 40 let a již delší dobu přesahuje své limity. Prezentace shrnuje známá i méně známá rizika spojená s používáním jmen a hesel a vysvětluje, proč je dnes přihlašování hesly nedostatečné a mnohdy i nebezpečné. Seznamuje s novou technologií ALUCID, která přináší nový bezpečnější způsob přihlašování. ANECT a CISCO svými technologiemi přispívají k dostupnosti a zvýšení bezpečnosti technologií cloudu.
12:15 - 12:45 Red Hat Enterprise Virtualization - základní stavební kámen Red Hat Cloud Infrastructure Radek Langkramer, Servodata
Prezentace seznámí posluchače s celkovým pohledem na Red Hat Cloud Infrastructure se zaměřením na Red Hat Enterprise Virtualization. Budou představeny základní stavební prvky Red Hat Cloudu a jejich vzájemná integrace.
12:45 - 13:45 Oběd (dodává restaurace Aureole)
13:45 - 14:15 Hitachi Content Platform Anywhere Vladimír Blažek, Hitachi Data Systems
Hitachi Data Systems nabízí osvědčenou infrastrukturu pro privátní cloud a poskytovatele cloudu. Schopnosti zařízení HDS překračují hranice infrastrukturního cloudu a směřují vývoj ke cloudu informací, kde jsou všechna data přeměněna na relevantní informace pomocí metadat. Jaké máme v této oblasti možnosti dnes a jaká je vize, a dále si ukážeme jedno řešení pro sdílení dat, které právě k informačnímu cloudu směřuje. Na závěr si ukážeme jednu z možností, jak docílit v dnešních typických infrastrukturních, platformových nebo softwarových cloudech úspor, kvůli kterým si je uživatelé pořizují.
14:15 - 14:30 CISCO, ANECT a virtualizace Tomáš Treitner, ANECT
Proč jsou Cisco i ANECT správným partnerem i v oblasti virtualizace. Jakou roli v ní hraje Cisco? Co může nabídnout ANECT?
14:30 - 15:00 Václav Míka, APC by Schneider Electric
APC by Schneider Electric Infrastruktura datových center, dostupnost systémů, ztráty při chlazení
15:00 - 15:20 Přestávka na kávu a prohlídka výstavy partnerů ve foyer
15:20 - 15:50 Nebojte se migrace do cloudu Marek Fogl, České Radiokomunikace
Přechod do cloudového prostředí bývá spojován s obavami z migrace. Naše zkušenosti z praxe ukazují, že moderní cloudové technologie umožňují bezpečný a ve své podstatě i jednoduchý proces přechodu. Nebojte se optimalizovat firemní IT směrem k efektivní podpoře vašeho businessu. Výchozí stav, důvod pro změnu, testy prostředí, vytvoření migračního plánu – ošetření základních rizik, realizace migrace, provoz, výhled do budoucna – rozšíření nasazení.
15:50 - 16:10 Cloud a zákon - data v cloudu Jiří Černý, Microsoft
Právní aspekty poskytování IT služeb v cloudu, geografické umístění dat a jejich vymahatelnost orgány státní správy v případě konfliktu se zákonem
16:10 - 16:20 Slosování o ceny

Generální partner

Kompletní fotogalerii z akce naleznete zde.

Vydává DCD publishing
1999 - 2016 ©
Veškerá práva vyhrazena
Poslední aktualizace 17.1.2017 10:45
Lublaňská 21, 120 00 Praha 2, tel: 224 936 895, fax: 224 936 908
(©) 2016 All rights reserved