7369

Redakční servis poskytovaný DCD Publishing, s.r.o. je komplexní mediální služba, která vychází z potřeb prodejců a výrobců ICT. Služba Redakční servis přináší možnost nechat si na míru zpracovat mediální materiály jako rozhovory, profil společnosti, případové studie nebo zprávy – vše profesionálně a podle představ klienta.

 
JAK TO FUNGUJE
Po objednání služby Redakční servis budete kontaktováni zástupcem redakčního týmu, který s vámi připraví plány pro nejbližší období a domluví dodávání podkladů a další technické náležitosti.
Redakční tým bude následně tvořit vámi vybrané útvary na základě dodaných podkladů:

  • Profil firmy, případová studie a příležitost – využíváme tzv. šablony, přehledný formulář, který vyplníte a redaktor z něj vypracuje souvislý útvar. Konečnou verzi vždy dostanete ke schválení.
  • Rozhovor – je pak na individuální dohodě, zda půjde o živý rozhovor nebo zda se vše vyřeší elektronickou cestou – skrze e-mail. V případě živého rozhovoru dostanete následný záznam k autorizaci.
  • Zpravodajství (záleží na zdroji zprávy) – pokud jste jím přímo vy, vzniká například produktová, nebo personální zpráva komunikací mezi produktovým manažerem, nebo dotyčnou osobou a redaktorem – zjistí základní fakta, položí doplňující otázky a následně vše zpracuje do textové podoby, kterou pošleme ke schválení. Pokud však dostáváte zprávy o novinkách ze zahraničí, stačí ji přeposlat na redakční tým a ten ji přeloží – angličtina je samozřejmostí.

U všech redakčních útvarů zajišťujeme korekturu, jazykovou správnost a stylistickou úpravu.

PROČ DCD PUBLISHING?
Jsme česká soukromá společnost, která vznikla v roce 1999 jako vydavatelství odborných titulů. Naším posláním je pravidelně vzdělávat prodejce a zákazníky prostřednictvím seminářů, časopisů a poskytovat aktuální informace ze zájmových oblastí na internetu. Od samotného vzniku se soustředíme na úzce oborové publikace a cílové skupiny. V případě ICT technologií nejde pouze o produkty, ale také o unikátní systém využívající takzvaný nepřímý model prodeje, kterým se společnost DCD Publishing zabývá od svého vzniku.

  • Jsme profesionálové s více než desetiletou zkušeností.
  • Jsme specializovaní na obory ICT a CE.
  • Jsme schopni vyjít vstříc individuálním požadavkům klienta.
  • Máme stabilní redakční tým.

CENÍK

hodinová sazba 1 200 Kč
hodinová sazba / Express zpracování (do 3 dnů) 1 700 Kč
hodinová sazba / Next business day (do druhého pracovního dne) 2 300 Kč

 

Cenově zvýhodněné nabídky:

 

Balíček I – ušetříte 9 200 Kč měsíčně

Název útvaru Počet Předpokládaná časová náročnost
tisková zpráva 12/rok 2 hodiny
zpravodajstí 18/rok 1 hodina
příležitost / případová studie 6/rok 5 hodin
souhrn v elektronické podobě 2/rok 4 hodiny
komunikace s klientem 8/měsíc 4 hodiny
profil společnosti 5 hodin

 

Celkem 16 hodin
Ceníková cena za měsíc 19 200 Kč
Cena balíčku za měsíc 10 000 Kč

 

Balíček II – ušetříte 24 600 Kč měsíčně

Název útvaru Počet Předpokládaná časová náročnost
rozhovor 2/rok 6 hodin
tisková zpráva 12/rok 2 hodiny
zpravodajství 18/rok 1 hodina
příležitost / případová studie 6/rok 5 hodin
souhrn v elektronické podobě 4/rok 4 hodiny
souhrn v tištěné podobě 1/rok 2 hodiny
popis produktu 4/rok 4 hodiny
monitoring medií 12/rok 2 hodiny
popularizační článek 2/rok 4 hodiny
komunikace s klientem 8/měsíc 4 hodiny
profil společnosti 5 hodin

 

Celkem 33 hodin
Ceníková cena za měsíc 39 600 Kč
Cena balíčku za měsíc 15 000 Kč

 

OBCHOD

 

Lenka Hortvíková
hortvikova@dcd.cz
+420 602 275 955

Karel Rumler
rumler@dcd.cz
+420 606 761 825