O Professional Computing


Co je Professional Computing a co vám nabízí?
• Samostatná publikace podrobně popisující problematiku oblasti firemních dat od jejich pořízení, údržby až po jejich správu, zabezpečení a optimální využití a nakládání s nimi.
• Zveřejnění případových studií, popisu Vašich řešení a další formy propagace Vašich produktů.
• Distribuováno společně s ekonomickými tituly a elektronicky jako součást mailingových pozvánek na tematicky odpovídající odborné semináře

Základní fakta
Vychází: 7 x do roka 
Rozměr: 200 x 270 mm

Náklad a distribuce
Náklad: 11 000 (tištěná forma) + 10 000 (elektronická forma)

Formy distribuce: TIŠTĚNÁ FORMA DISTRIBUCE  
  vklad - Ekonomické tituly cca 10 500 výtisků
  semináře DCD Publishing a vlastní použití partnery projektu
500 výtisků
                           


ELEKTRONICKÁ FORMA DISTRIBUCE

                             • součást mailingových pozvánek na tematicky odpovídající odborné semináře
• 10 000 příjemců (databáze koncových uživatelů vlastněná DCD Publishing, čtvrtletně aktualizovaná, používaná
pro zvací proces na odborné semináře)
• statistika zobrazení článků
Vydává DCD publishing
1999 - 2016 ©
Veškerá práva vyhrazena
Poslední aktualizace 17.1.2017 10:45
Lublaňská 21, 120 00 Praha 2, tel: 224 936 895, fax: 224 936 908
(©) 2016 All rights reserved